logo PSHD

Podpory

PODPORA AKTIVNÍ ČLEN DŮCHODCE P O Z N Á M K A
SŇATEK 1.000 Kč Vyplácí se podle délky členství.
Doklady : fotokopie oddacího listu
PORODNÉ 3.000 Kč Vyplácí se za narozené nebo osvojené dítě.
Doklady : fotokopie rodného listu
ZUBOLÉČBA za posledních 5 let 7.000 Kč za posled. 5 let 3.000 Kč Vypočítává se podle délky členství,
v procentech ze zaplacené částky :
do 10 let 30%
do 20 let 40%
nad 20 let 50 %
Doklady : doklad o zaplacení stomatologické práce
LÉČEBNÉ POMŮCKY:
B R Ý L E
za dva roky max. 700 Kč na jedny brýle za dva roky max. 700 Kč na jedny brýle Na dvoje brýle nebo čočky rozdílných dioptrií má člen nárok na 1.400 Kč ve dvouletce.

Doklady: dokl. o zaplac. s dioptriemi, jménem a datem
LÉČEBNÉ POMŮCKY:

NASLOUCHADLA
max. 1.000 Kč max. 1.000 Kč Podpora se poskytuje každý rok.


Doklady: doklad o zaplacení
LÉČEBNÉ POMŮCKY:
ORTOPEDICKÁ OBUV a VLOŽKY
za jeden rok 500 Kč a 200 Kč za jeden rok 300 Kč a 100 Kč Podporu lze čerpat na ortoped. nebo dia obuv (zakoupenou v prodejně lékařských potřeb) a na ortopedické
vložky.

Doklady : doklad o zaplacení nebo doplatku,
u dia obuvi předložit průkaz diabetika
LÉČEBNÉ POMŮCKY:
ROVNÁTKA
za jeden rok max. 1000 Kč za jeden rok max. 1000 Kč Poskytuje se 50 % z ceny.

Doklady : doklad o zaplacení
PODPORA V NEMOCI týdně : 100 Kč Poskytuje se při nemoci trvající nejméně 35 kalend. dnů.
O zálohu je možno požádat po 3 měsících nemoci.

Doklady : kopie nem. lístku, potvrzení z MÚ nebo OSSZ
DĚTSKÉ POBYTY za jeden rok 1.300 Kč
za jeden rok 1.300 Kč Poskytuje se na jeden druh pobytu pro děti do 19 let.
Délka pobytu min. 5 dnů.

Doklady : doklad o zaplacení, potvrzení o absolvování.
REKONDIČNÍ POBYTY za jeden rok 800 Kč za jeden rok 500 Kč Poskytuje se pro rekonvalescenci členů
Délka pobytu min. 5 dnů.

Doklady : o zaplacení, o absolvování
LÁZEŇSKÉ LÉČENÍ za jeden rok 1.500 Kč za jeden rok 1.500 Kč Poskytuje se na příspěvkové lázně o délce pobytu min. 12 dnů.
Při kratším pobytu lze vyplatit jako rekondiční pobyt.

Doklady : o zaplacení, o absolvování (lékařská zpráva)
OPERACE KOSMETICKÁ CHIRURGICKÁ za jeden rok max. 1.000 Kč za jeden rok max. 800 Kč Poskytuje se 50% z ceny na odstranění kosmetických vad,
sklerotizaci žil, atd.

Doklady : o zaplacení, potvrz. lékaře o proved. výkonu
PARUKA za jeden rok max. 2.000 Kč za jeden rok max. 2.000 Kč Poskytuje se 75 % z ceny pro člena a dítě.

Doklady : o zaplacení, lékařská zpráva
OPERACE OČÍ LASEREM na jedno oko 2.000 Kč na jedno oko 2.000 Kč Poskytuje se 50 % z ceny pro člena a dítě.

Doklady : o zaplacení, lékařská zpráva
OPERACE: ŠEDÉHO ZÁKALU MĚKKÁ ČOČKA na jedno oko 800 Kč na jedno oko 800 Kč Poskytuje se 50 % z ceny pro člena a dítě.

Doklady : o zaplacení, lékařská zpráva
ODBYTNÉ Poskytuje se při odchodu do důchodu
Doklady : celý výměr důchodu z Úřadu důchodového
zabezpečení nebo žádost vyplněná mzdovou účtárnou
JUBILEUM 100 Kč Poskytuje se důchodcům od 70 let vždy po pěti letech
POHŘEBNÉ 3.000 Kč za člena
1.500  Kč manžel/ka
Platící důchodce:
2.000 Kč za člena
1.000 Kč manžel/ka


Již neplatící důchodce:
1.000 Kč za člena
500 Kč manžel/ka
Při úmrtí člena, manžela/ky, druha, družky, dítěte.

Doklady : kopie úmrtního listu, doklad o zaplacení